Alimentatie herberekenen

Is uw inkomen of dat van uw ex-partner gewijzigd? Of is er iets gewijzigd in uw gezinssituatie, bijvoorbeeld omdat u opnieuw bent gaan samenwonen? Of is de omgangsregeling gewijzigd? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de partneralimentatie en/of kinderalimentatie en kan het lonen om de alimentatie te laten herberekenen.

De specialisten van Advocatenkantoor Simmelink hebben veel ervaring in het (her)berekenen van kinderalimentatie en partneralimentatie. Daarbij werken we volgens de geldende alimentatienormen, maar kijken we altijd ook naar uw persoonlijke situatie. Met onze alimentatieberekeningen krijgt u op heldere wijze inzichtelijk hoeveel u moet betalen of waar u recht op heeft. Op basis van deze berekening kunt u samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie, of kunnen wij een verzoek indienen bij de rechter als u er samen niet uitkomt.

Wanneer uw alimentatie herberekenen?

Alimentatiebedragen worden vaak voor langere tijd vastgesteld. Maar in die periode kan er best veel veranderen en kunnen er verschillende redenen zijn om uw alimentatie opnieuw te laten berekenen. Dat kunnen financiële redenen zijn, maar ook gewijzigde persoonlijke omstandigheden, bij uzelf of uw ex-partner. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een nieuwe baan of promotie
 • een bonus of winstuitkering
 • extra ontvangen belastingtoeslagen
 • ontslag
 • langdurig verzuim waardoor het inkomen daalt
 • wisselende inkomsten als zzp’er of ondernemer
 • wijzigingen in het belastingstelsel
 • nieuwe wet- en regelgeving
 • eventuele (extra) inkomsten uit buitenland
 • pensioen
 • hogere woonlasten, zoals een flink hogere energierekening
 • wijzigingen in de woonsituatie, zoals een verhuizing
 • wijzigingen in de omgangsregeling
 • wijzigingen in de de gezinssamenstelling, zoals opnieuw samenwonen* of een kindje erbij

* Dit geldt voor de alimentatieplichtige. Als u als alimentatiegerechtigde opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen ‘als ware u gehuwd’, stopt de alimentatieplicht helemaal.

Alimentatie wijzigen

Blijkt uit de herberekening dat het alimentatiebedrag moet worden aangepast? Dan kunt u daar in onderling overleg met uw ex-partner afspraken over maken. Werkt uw ex-partner daar niet aan mee of komt u er samen niet uit? Dan kunt u de rechter vragen een nieuw alimentatiebedrag vast te stellen.

Niet-wijzigingsbeding

Let op: heeft u in het echtscheidingsconvenant een zogenaamd niet-wijzigingsbeding opgenomen? Dan kan het alimentatiebedrag in principe niet worden gewijzigd, behalve als er sprake is van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat u en uw ex-partner naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding kunnen worden gehouden.

Kosten (her)berekenen kinderalimentatie

Bij de alimentatiespecialisten van Simmelink heeft u verschillende opties om de kinderalimentatie te laten (her)berekenen:

Onze gratis online rekentool

Met deze gebruiksvriendelijke calculator kunt u zelf snel een schatting maken.  Deze tool geeft u een eerste indicatie van uw kinderalimentatie.

Wilt u een gedetailleerdere berekening of wilt u deze gebruiken voor een aanvraag? Wij raden u dan aan om voor een op maat gemaakte berekening te kiezen.

Persoonlijke alimentatieberekening vanaf  175,-

Profiteer van onze expertise en ontvang een volledig op maat gemaakte berekening, inclusief gedetailleerde uitleg. Dit proces begint met een (online) intakegesprek om uw persoonlijke situatie te bespreken. Hierna verzamelt u de benodigde documenten en informatie. Zodra wij deze van u hebben ontvangen, gaan wij aan de slag. Binnen enkele werkdagen ontvangt u uw op maat gemaakte alimentatieberekening.

Deze op maat gemaakte berekening kunt u gebruiken om:

 • toe te voegen aan uw ouderschapsplan;
 • kinderalimentatie aan te vragen bij de rechtbank;
 • een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie in te dienen bij de rechtbank.

Let op: het vastgestelde tarief van € 175,- geldt niet voor complexere situaties, zoals het bezit van een bedrijf, de aanwezigheid van een samengesteld gezin, het hebben van buitenlandse inkomsten, of het bezitten van aanzienlijk vermogen. In dergelijke situaties kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Het (her)berekenen van partneralimentatie is doorgaans complexer dan de berekening bij kinderalimentatie. Dit komt omdat bij kinderalimentatie doorgaans met forfaitaire bedragen wordt gewerkt.

Tijdens het eerste vrijblijvende intakegesprek kunnen wij u een indicatie geven van de kosten voor het (her)berekenen van partneralimentatie.

Foto van auteur

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Bezoek de biografiepagina van

Carla Simmelink

voor het CV.