Alimentatie herberekenen

Is uw inkomen of dat van uw ex-partner gewijzigd? Of is er iets gewijzigd in uw gezinssituatie, bijvoorbeeld omdat u opnieuw bent gaan samenwonen? Of is de omgangsregeling gewijzigd? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de partneralimentatie en/of kinderalimentatie en kan het lonen om de alimentatie te laten herberekenen.

De specialisten van Advocatenkantoor Simmelink hebben veel ervaring in het (her)berekenen van kinderalimentatie en partneralimentatie. Daarbij werken we volgens de geldende alimentatienormen, maar kijken we altijd ook naar uw persoonlijke situatie. Met onze alimentatieberekeningen krijgt u op heldere wijze inzichtelijk hoeveel u moet betalen of waar u recht op heeft. Op basis van deze berekening kunt u samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie, of kunnen wij een verzoek indienen bij de rechter als u er samen niet uitkomt.

Wanneer uw alimentatie herberekenen?

Alimentatiebedragen worden vaak voor langere tijd vastgesteld. Maar in die periode kan er best veel veranderen en kunnen er verschillende redenen zijn om uw alimentatie opnieuw te laten berekenen. Dat kunnen financiële redenen zijn, maar ook gewijzigde persoonlijke omstandigheden, bij uzelf of uw ex-partner. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een nieuwe baan of promotie
 • een bonus of winstuitkering
 • extra ontvangen belastingtoeslagen
 • ontslag
 • langdurig verzuim waardoor het inkomen daalt
 • wisselende inkomsten als zzp’er of ondernemer
 • wijzigingen in het belastingstelsel
 • nieuwe wet- en regelgeving
 • eventuele (extra) inkomsten uit buitenland
 • pensioen
 • hogere woonlasten, zoals een flink hogere energierekening
 • wijzigingen in de woonsituatie, zoals een verhuizing
 • wijzigingen in de omgangsregeling
 • wijzigingen in de de gezinssamenstelling, zoals opnieuw samenwonen* of een kindje erbij

* Dit geldt voor de alimentatieplichtige. Als u als alimentatiegerechtigde opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen ‘als ware u gehuwd’, stopt de alimentatieplicht helemaal.

Alimentatie wijzigen

Blijkt uit de herberekening dat het alimentatiebedrag moet worden aangepast? Dan kunt u daar in onderling overleg met uw ex-partner afspraken over maken. Werkt uw ex-partner daar niet aan mee of komt u er samen niet uit? Dan kunt u de rechter vragen een nieuw alimentatiebedrag vast te stellen.

Niet-wijzigingsbeding

Let op: heeft u in het echtscheidingsconvenant een zogenaamd niet-wijzigingsbeding opgenomen? Dan kan het alimentatiebedrag in principe niet worden gewijzigd, behalve als er sprake is van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat u en uw ex-partner naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding kunnen worden gehouden.

Kosten (her)berekenen kinderalimentatie

Bij de alimentatiespecialisten van Simmelink heeft u verschillende opties om de kinderalimentatie te laten (her)berekenen:

Via onze gratis online rekentool

Met deze doe-het-zelf calculator maakt u zelf eenvoudig een berekening. De tool geeft u een eerste indicatie. Wilt u meer zekerheid of wilt u de berekening gebruiken om een verzoek bij de rechtbank in te dienen? Dan kunt u het beste een berekening op maat laten maken en kiezen voor optie 2 of 3.

Een standaard berekening (meest gevraagd) voor € 99,-

Bij deze berekening profiteert u van onze kennis en ervaring en krijgt u een op maat gemaakte berekening, met toelichting. We starten met een (online) intakegesprek om uw situatie te bespreken. Vervolgens verzamelt u de benodigde gegevens. Zodra we de stukken van u hebben ontvangen, gaan we aan de slag. U ontvangt de alimentatieberekening binnen enkele werkdagen. Deze berekening kunt u gebruiken om kinderalimentatie bij de rechtbank aan te vragen of om een verzoek tot wijziging in te dienen.

Een uitgebreide berekening vanaf € 99,-

Deze berekening is voor complexe situaties, als er bijvoorbeeld sprake is van een onderneming, een samengesteld gezin, buitenlandse inkomsten of (aanzienlijk) vermogen. Bij deze optie doen wij hetzelfde als bij optie 1, maar begeleiden wij u ook bij de gesprekken met uw ex-partner en eventuele procedures bij de rechtbank.

Kosten herberekenen partneralimentatie

Het (her)berekenen van partneralimentatie is doorgaans complexer dan de berekening bij kinderalimentatie. Dit komt omdat bij kinderalimentatie doorgaans met forfaitaire bedragen wordt gewerkt.

Tijdens het eerste vrijblijvende intakegesprek kunnen wij u een indicatie geven van de kosten voor het (her)berekenen van partneralimentatie.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Relevante onderwerpen

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.

Do you have questions or want more information?

Shaking hands for personal engagement - Simmelink Law Firm

Personally engaged

lit bulb with euro symbol working smart to save money - law firm Simmelink

Work in a smart way
.

person with binoculars to look ahead - strategic thinking - Simmelink Law Firm

Strategic thinking

person who can see different directions and recognize and avoid pitfalls - Simmelink Law Firm

Recognizing pitfalls

Contactformulier