Vaststellingsovereenkomst opstellen

Neem contact op

Als de relatie tussen werkgever en werknemer verstoord is geraakt, hebben beide partijen meestal de wens om het dienstverband te beëindigen. Er zijn drie methoden om dit te bewerkstelligen:

Wachten tot de werknemer ontslag neemt.

Als werkgever de zaak voorleggen aan de kantonrechter.

Samen in overleg treden over het einde van het dienstverband.

Uit onze praktijk blijkt dat wanneer de werkgever en werknemer kiezen voor de derde optie, zij vaak voor beide partijen acceptabele afspraken kunnen maken over de ontslagvoorwaarden. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Ook zien we vaak dat tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld.

Advies bij ons op kantoor of beeldbellen

Bij Advocatenkantoor Simmelink streven we ernaar om deskundig juridisch advies toegankelijk te maken, ongeacht waar u zich bevindt, in Nederland of daarbuiten. Of uw woonplaats nu Groningen, Maastricht, Enschede, Rotterdam, Utrecht of zelfs San Francisco is, u kunt altijd vertrouwen op onze juridische expertise. U kunt uw juridische kwesties persoonlijk met ons bespreken in ons kantoor in Maarssen of comfortabel via beeldbellen vanuit uw eigen omgeving.

Tijdens het eerste gesprek leggen we uw rechtspositie uit in heldere en begrijpelijke taal. Bovendien bieden we duidelijkheid over de mogelijkheden en eventuele toekomstige kosten voor juridische bijstand, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarmee een geschil wordt opgelost of voorkomen. Een VSO kan in verschillende situaties worden gebruikt. Bij een zogeheten ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ wordt de vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst) gebruikt om het dienstverband op een zo soepel mogelijke manier te beëindigen. De VSO bevat dan de reden voor het ontslag en afspraken over het ontslag, zoals de einddatum van het dienstverband, een eventuele uitbetaling van een transitievergoeding (of ontslagvergoeding) en de afhandeling van overige zaken zoals vakantiedagen.

Lees meer over de onderwerpen in de vaststellingsovereenkomst, zodat u precies weet wat er in staat.

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst voor de werkgever

Een goede VSO is van belang voor beide partijen. Maar werkgevers geven er vaak de voorkeur aan omdat een VSO sneller gaat en meer zekerheid biedt dan een procedure bij de kantonrechter. Ook is werkgever met een VSO vaak goedkoper uit dan met een procedure.

Lees ook: ‘Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?’

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst voor de werknemer

Ook werknemers kunnen, mits de VSO ‘WW-proof’ is opgesteld, belang hebben bij het sluiten van een VSO. Zo is het vaak mogelijk om te onderhandelen over onderwerpen als de ontslagvoorwaarden, de hoogte van de ontslagvergoeding en de einddatum van het dienstverband.

Lees ook: ‘Vaststellingsovereenkomst en een WW-uitkering: dit moet u weten’.

In slechts een paar gesprekken naar een VSO

Uit onze praktijk blijkt dat we vaak al aan een aantal gesprekken genoeg hebben om een VSO te sluiten waar beide partijen tevreden over zijn. Is de situatie complex? Ook dan zijn drie tot vier gesprekken meestal voldoende.

Laat uw VSO opstellen of controleren door Simmelink Advocaten

Een vaststellingsovereenkomst is een document dat, als het niet aan de wettelijke eisen voldoet, vergaande gevolgen kan hebben. Bovendien kunnen fouten, onduidelijkheden of oneerlijke clausules leiden tot onvoorziene consequenties, zoals het verlies van het recht op een WW-uitkering voor de werknemer. De arbeidsrechtspecialisten van Simmelink Advocaten hebben al vele VSO’s opgesteld en gecontroleerd. Omdat wij zowel werkgevers als werknemers bijstaan weten wij goed waar wij op moeten letten en waar een op maat gemaakte vaststellingsovereenkomst aan moet voldoen. Neem dus gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen.

Wilt u een afspraak of meer weten? Neem contact op.

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten met al uw andere vragen. Bij Advocatenkantoor Simmelink staat de cliënt altijd centraal en we kijken ernaar uit om u te helpen met juridische ondersteuning en krijg een duidelijk advies.

Veelgestelde vragen over arbeidsrecht

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen, kan ik die gewoon ondertekenen?

Het is nooit verstandig om een vaststellingsovereenkomst direct te ondertekenen, hoe graag u ook bij uw werkgever weg wilt. Het is belangrijk dat u eerst zorgt dat u volledig begrijpt wat erin staat en u akkoord gaat met de voorwaarden. Ook is het belangrijk dat de VSO de juiste passages bevat om te zorgen dat u recht houdt op een WW-uitkering.

Laat uw VSO dus altijd beoordelen door een juridisch expert, zoals een arbeidsrechtadvocaat. U kunt uw werkgever vragen om hiervoor een vergoeding beschikbaar te stellen. Vaak is hierover al een clausule opgenomen in het concept van de vaststellingsovereenkomst.

Bij Simmelink Advocaten staat er een team van gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten en -juristen voor u klaar. We nemen de overeenkomst voor u door, leggen uit wat de voorwaarden inhouden en welke potentiële gevolgen voor u kunnen zijn. Ook adviseren we u over mogelijke onderhandelingspunten of noodzakelijke verbeteringen. Kortom, alles om te zorgen dat uw rechten volledig worden beschermd.

Zodra u u volledig tevreden bent met de inhoud van de overeenkomst en ervan overtuigd bent dat deze ook uw belangen dient, kunt u de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Met de ondersteuning van Simmelink Advocaten kunt u er zeker van zijn dat de overeenkomst rechtvaardig, voordelig en volgens de wet is opgesteld. En heeft u de overeenkomst per ongeluk al getekend? Weet dan dat u op grond van de wet nog 14 dagen bedenktijd heeft. In deze periode mag u de vaststellingsovereenkomst nog zonder opgave van redenen schriftelijk ontbinden. Heeft uw werkgever u hier niet op gewezen? Dan is de bedenktijd zelfs 21 dagen. Neemt u ook dan gerust contact met ons op voor deskundig advies.

Zitten er ook nadelen aan een vaststellingsovereenkomst?

In principe niet, maar als de overeenkomst niet aan de vereisten voldoet, kunt u als werknemer het recht op een WW-uitkering verliezen. En als u zich niet laat adviseren, kan het zijn dat u akkoord gaat met een te lage ontslagvergoeding of belangrijke voordelen misloopt, zoals een positief getuigschrift of afspraken over een outplacementbudget.

Lees ook: ‘Vaststellingsovereenkomst en een WW-uitkering: dit moet u weten’.

Bent u arbeidsongeschikt? Dan hangt het van de omstandigheden af of het verstandig is een vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Welke onderwerpen moeten er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Lees hiervoor dit artikel: ‘Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?’

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan over de wettelijke opzegtermijn?

In de vaststellingsovereenkomst moeten werkgever en werknemer rekening houden met de opzegtermijn uit de arbeidsovereenkomst of de cao. Staat hier geen opzegtermijn in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Houdt u geen rekening met de opzegtermijn en eindigt de arbeidsovereenkomst voor het einde van de opzegtermijn? Dan heeft de werknemer in die tussenliggende periode geen recht op een WW-uitkering.

Heeft een werknemer recht op transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heeft een werknemer doorgaans geen recht op een transitievergoeding. De werknemer zal meestal wel willen gecompenseerd voor het ontslag. De werkgever kan dan een ontslagvergoeding betalen. De hoogte van deze vergoeding is meestal onderdeel van de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer.

Wat is het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een transitievergoeding?

Een vaststellingsovereenkomst en een transitievergoeding zijn beide gerelateerd aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, maar ze dienen verschillende doelen.

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de voorwaarden van het beëindigen van het dienstverband zijn vastgelegd. Hierin staan onder andere afspraken over de einddatum, de reden van ontslag en eventuele vergoedingen.

De transitievergoeding is een soort vergoeding die een werknemer kan krijgen bij ontslag. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte van de transitievergoeding is meestal een bepaald percentage van het maandsalaris en is afhankelijk van het aantal dienstjaren.